CFD Handel

CFD Handel används av daytraders för att göra investeringar som ger bättre avkastning än de kunde få på aktiemarknaden. Detta kan göras genom att låna pengar från bankerna och betala tillbaka dem över en tidsperiod eller använda marginal på börsen. Skillnaden mellan dessa två strategier är potentialen för vinst. Ett avtal för skillnaden är helt enkelt ett avtal som involverar två parter, vanligtvis definierade som “köpare” eller “säljare”, där köparen betalar säljaren skillnaden i värde för en underliggande produkt. Säljaren, även kallad borgenären, tar emot pengarna. Detta avtal om skillnad kan användas på olika sätt, och du lär dig dem när du studerar ämnet CFD handel online eller copy trading.

PLATTFORM

BETYG

FÖRDELAR

RECENSION

KONTO

 • Index/Forex

 • CFD/Crypto

 • Forex Kurs

RECENSION

 • Index/Forex

 • CFD/Crypto

 • Demokonto

RECENSION

 • Index/Forex

 • CFD/Crypto

 • Demokonto

RECENSION

 • Index/Forex

 • CFD/Crypto

 • Demokonto

RECENSION

 • Forex/CFD

 • Index/ETF

 • Autotrading

RECENSION

 • Autotrading

 • Forex/CFD

 • Algotrading

RECENSION

 • Algotrading

 • Forex/CFD

 • Crypto

RECENSION

En av de främsta användningarna av contract for difference är när investerare vill ta ägande av en underliggande tillgång innan dess värde faller till en viss punkt. Ibland är detta nödvändigt när företag tar börsintroduktioner (IPO) eller genomgår skuldhanteringsprocesser. Genom att handla kontrakt för skillnad kan investerare säkra sin egen egendom redan innan företaget gör sitt första aktieemission. När värdet på den underliggande fastigheten har sjunkit till ett förutbestämt belopp, kallas detta ett lösenpris och kontraktet för skillnad används

⭐Hur fungerar CFD Handel?

Ett annat sätt som handlare använder CFD är när de vill spekulera i prisrörelser. Det är möjligt att använda den här metoden när du förväntar dig förändringar och rörelser på marknaden. Vissa handlare anser att detta är ett bra sätt att säkra mot prisfluktuationer. Till exempel, om oljepriset sjunker men värdet på guld stiger, kommer handlare att sälja sitt guld och köpa derivatet. I det här fallet har de säkrat sig med ett annat sätt att säkra mot prisvariationer. CFD trading har länge varit populärt inom råvaruhandel online.

CFD-handel har ett litet marginalkrav. Handlare måste också vara medvetna om valutakurser. CFD använder marginaler och inte marginaler. De ger inget ränteskydd. Handlare kan emellertid dra nytta av hävstång, vilket innebär att de kan handla större mängder CFD med mindre kapital jämfört med handel med aktier med standardspread eller HFX trading.

En av fördelarna med och handel är att det erbjuder flexibilitet. Detta innebär att handlare inte fastnar i bara en typ av handelsscenario. De kan spekulera i fallande marknader, långa positioner och korta positioner. Naturligtvis kan de alltid välja att gå kort när priserna faller, eller gå långa när priserna stiger.

⭐Hitta en bra CFD Trading Mäklare

Med CFD handel är det viktigt att ha rätt CFD mäklare för din specifika typ av handel. Din CFD mäklare bör erbjuda flexibla provisioner och möjliggöra minsta möjliga utnyttjande av dina aktier. CFD handel har vanligtvis ett minimikrav på initial insättning. Den lägsta initiala insättningen kan variera från tre hundra pund till tusen pund. Om du planerar att spekulera på fallande marknader kanske du vill överväga en mindre initial insättning för att se till att du inte överskrider dina marginalbehov.

En annan fördel med CFD handel förklaras är att den ger hävstång. Hävstång gör att du kan handla stora mängder aktier utan att betala ut så mycket pengar som du skulle gjort om du inte hade annat än singlar eller ETF. Med hävstång kan du också spekulera på fallande marknader; Du bör dock bara göra detta med CFD: er som erbjuder handel med sina underliggande aktier.

Slutligen kommer CFD handel att förklara hur du kan undvika förluster och maximera dina vinster. De flesta handlare som inte har någon erfarenhet eller kunskap om marknaden inser inte att det är riskabelt att inneha en position utan att den motverkas av en annan lika säker position. För att minimera dina förluster bör du använda stop-loss-order och begränsa dig till att bara köpa eller sälja en position inom en viss tidsram. Du bör också diversifiera dina affärer och hålla din handel runt ett stort antal olika tillgångar, såsom statsobligationer, företagspapper, valutor, råvaror och räntor. Dessa tekniker hjälper dig att få en bättre förståelse för vad CFD är och hur de fungerar.